Zdvihací zařízení

Provádíme revize, revizní zkoušky a inspekce zdvihacích zařízení (jeřábů) dle ČSN 27 0142:2014 a ČSN ISO 9927-1:2014

Revize pohyblivých zdvihacích pracovních plošin (MEWP)

Zvláštní posouzení technického stavu zdvihacícho zařízení dle ČSN ISO 12 482-1:1995

Zpracování Analýzy rizik a zpracování Systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení dle ČSN ISO 12480-1

Revize vázacích a uchopovacích prostředků

Provádíme také školení jeřábníků, vazačů a obsluh pracovních plošin