Revize a technické kontroly

Zajistíme pro vás veškeré technické prohlídky a revize zařízení:

Revize zdvihacích zařízení a pracovních plošin

Provádíme revize, revizní zkoušky a inspekce zdvihacích zařízení (jeřábů, zvedáků) dle ČSN 27 0142:2014 a ČSN ISO 9927-1:2014

Revize pohyblivých zdvihacích pracovních plošin (MEWP)

Zvláštní posouzení technického stavu zdvihacícho zařízení

Revize vázacích a uchopovacích prostředků

Technické kontroly motorových vozíků a revize LPG

Technické kontroly stavebních strojů

Prohlídky a kontroly regálů a žebříků

Revize motorových pil