Bezpečnost práce

Požární ochrana

Postaráme se o to

Kompletní servis

v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Naše služby zahrnují poradenství, konzultace a veškerý související servis od školení zaměstnanců až po zpracování veškeré dokumentace dle platné legislativy.

Můžete se na nás spolehnout

aktuálně a včas

Neustále se sami vzděláváme a sledujeme veškeré dění a novinky v oblasti BOZP a PO. Hlídáme za vás termíny školení i technických kontrol takže zajistíme veškerou agendu v této oblasti vždy aktuální.

A buďte v klidu

Na míru

Díky tomu, že nabízíme i další služby v oblasti školení dělnických profesí, revizí a technických kontrol strojů vám vytvoříme kompletní systém dokumentace na míru. Od vytvoření Analýzy rizik až po zpracování Systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení dle ČSN ISO 12480-1.

Pro naše zákazníky chceme to nejlepší

A vy to určitě chete také 🙂