Manipulační vozíky

Provádíme technické kontroly manipulačních (motorových) vozíků

Školení obsluh – Základní, opakované i rozšiřující

Zajistíme Vám odbornou způsobilost obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem všech tříd a druhů.

Školení proběhne v souladu s osnovou vydanou certifikačním orgánem v prostorách objednatele.

Po úspěšném absolovování základního školení včetně vykonání závěrečného přezkoušení a ověření praktických dovedností, bude žadateli vydán průkaz obsluhy motorových manipulačních vozíků (dříve průkaz řidiče motorových vozíků) příslušné třídy a druhu s platností na celém území ČR.